کارگاههای اولین همايش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت

لیست کارگاههای اولین همايش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت به شرح زیر می باشد:


كارگاه آموزشي شماره یک:

"برنامه ريزي نيروي انساني"

از ساعت 8 تا 10 روزپنجشنبه

مدرس: آقاي دكتر سالاريان زاده

ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد حوزه منابع انسانی

كارگاه آموزشي شماره دو:

"Grounded Theory"

از ساعت 13:30 تا 15 روز چهارشنبه.

مدرس: آقاي دكتر خاكي

ویژه کارشناسان و کارشناسان ارشد

جهت ثبت نام، با شماره تلفن 32394499 تماس حاصل نمائيد.

نكته 1: امكان ثبت نام در بيش از يك كارگاه وجود دارد.

نكته 2: ثبت نام در كارگاهها رايگان مي باشد.

نکته3: ثبت نام در کارگاه صرفا برای افراد شرکت کننده در همایش می باشد.