دستور العمل نحوه ارائه مقالات (سخنرانی و پوستر)

دستوالعمل ارائه مقالات به صورت سخنرانی

1. مدت زمان در نظر گرفته شده برای ارائه سخنرانی ها 10 دقيقه بوده و لذا خواهشمند است در تهيه اسلايدها اين نکته را مد نظر داشته باشيد.

2. اسلايد پيش فرض (پيشنهادی) از لينک زير قابل دانلود می باشد، رنگ بندی، سايز، نوع فونت و جلوه های گرافيکی کاملاً اختياری است.

3. زبان ارائه سخنرانی بايستی مطابق با زبان نگارشی اسلايدها باشد، بطوری که اگر زبان نگارشی اسلايدها انگليسی است، بايستی ارائه سخنرانی نيز به زبان انگليسی صورت پذيرد.

4. در قسمت مشخص شده با عنوان Logo، آرم مرکز حمايت کننده از مطالعه خود را قرار دهيد و در قسمت کد مقاله، کد اعلام شده در سايت را قرار دهيد.

لینک دانلود فایل پیش فرض سخنرانی

دستوالعمل ارائه مقالات به صورت پوستر

1. ارائه دهنده مقاله بايستی راس ساعت مقرر پوستر خود را نصب و در محل نصب پوستر خود حضور داشته و پاسخگوی سوالات داوران باشد. در صورت عدم نصب يا عدم حضور به هنگام مراجعه داوران، گواهی ارائه نخواهد شد.

2. اندازه پوستر 90 ×120 سانتی متر و بصورت طولی- عمودی (Portrait) تهيه گردد.

3. قالب پوستر مشابه فايل موجود در لينک زير طراحی گردد، تغيير رنگ زمينه، فونت ها و گرافيگ آن قابل قبول می باشد. هرگونه تغيير در کليات قالب پيش فرض بخصوص در قسمت عنوان و لوگو کنگره سبب کسر امتياز خواهد شد.

4. انتخاب رنگ پس زمينه پوستر اختياری است، بهتر است رنگ پوستر طوری انتخاب گردد تا Contrastکافی بين پس زمينه و متن وجود داشته باشد به گونه ايی که قسمتهای مختلف پوستر هر کدام خود را معرفی نمايند و به راحتی قابل تفکيک باشند. همچنين از تصاوير طرح انجام شده در پوستر استفاده شود و از درج عکس های متفرقه جدًا خودداری گردد.

5. در قسمت مشخص شده با عنوان Logo، آرم مرکز حمايت کننده از مطالعه خود را قرار داده و در قسمت کد پوستر، کد اعلام شده در سايت را قرار دهيد.

لینک دانلود فایل پیش فرض پوستر

نحوه نگارش وابستگی سازمانی (Affiliation)

اسامی نويسنده (گان) در زير عنوان و به ترتيب نام و نام خانوادگی درج شود. در زير اسامی، وابستگی سازمانی نگارنده (گان) به ترتيب و زير يکديگر نگاشته شده و نام ارائه دهنده مقاله به صورت Underline و نام نويسنده مسئول با علامت ستاره (*) به همراه آدرس پست الکترونيک مشخص شود.