تماس با ما

آدرس دبیرخانه: شاهرود- میدان هفت تیر- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت پژوهشي و فناوري- دبيرخانه كنگره

تلفن: 32394499-023

نمابر: 32394852-023

كدپستي: 3614773955

ايميل: cong@shmu.ac.ir