مرورعنوان شاخص


سامانه همايشهاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود

 • پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی

  ۹۶/۱۱/۲۸۹۶/۱۱/۲۹

  پس از برگزاری چهارده دوره ی موفق و پربار همایش کشوری دانش و تندرستی، پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و ششمين کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود، برآنيم تا با استعانت از خداوند بزرگ چهاردهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي را در تاريخ 28 و 29بهمن 1396 برگزار نماییم. لذا از كليه محققين و پژوهشگران علاقمند به حوزه علوم پزشکی از سراسر ميهن عزيزمان دعوت بعمل مي آوريم تا با ارائه مطالب علمي و پژوهشي، محفلي براي هم اندیشی و توليد ايده هاي كارآمد در راستاي ارتقاي علوم پزشکی و سلامت جامعه فراهم آورند. باشد که تا حد توان و بر اساس رسالت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سهمي در اين مسير تعالي برداريم.

 • اولین همايش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت

  ۹۵/۰۹/۲۴۹۵/۰۹/۲۵

  با عنایت به نام گذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری ودر راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت تدبیر و امید و ترویج و توسعه پژوهش های کاربردی در حوزه های توسعه سازمان و مديريت منابع  در نظام سلامت و تقویت و توسعه ارتباطات علمی و همکاری های بین دانشگاهی و توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی برای انجام پژوهش های کاربردی درحوزه های اجرایی و احصاء پژوهش های انجام شده درحوزه های اداری مالی دانشگاه ها با همكاري معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و مديران مراكز و دفاتر آن معاونت و حمايت دانشگاه هاي علوم پزشكي كلان منطقه يك (مازندران-گيلان–گلستان-سمنان- بابل) در تاريخ هاي 24 و 25 آذر ماه سال جاري نسبت به برگزاري اولین همایش کشوری پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مدیریت  منابع در نظام سلامت با محوریت منابع پایدار و اقتصاد مقاومتی در شهر زيباي شاهرود اقدام خواهيم نمود.

  قابل توجه پژوهشگران گرامی

  برنامه سخنرانی و پوستر به شرح زیر اعلام می گردد:

 • چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی

  ۹۵/۱۲/۰۷۹۵/۱۲/۰۸

  پس از برگزاری سیزده دوره ی موفق و پربار همایش کشوری دانش و تندرستی، پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و ششمين کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود، برآنيم تا با استعانت از خداوند بزرگ چهاردهمين سمينار كشوري دانش و تندرستي را در تاريخ 7 و 8 اسفندماه سال جاري برگزار نماییم. لذا از كليه محققين و پژوهشگران علاقمند به حوزه علوم پزشکی از سراسر ميهن عزيزمان دعوت بعمل مي آوريم تا با ارائه مطالب علمي و پژوهشي، محفلي براي هم اندیشی و توليد ايده هاي كارآمد در راستاي ارتقاي علوم پزشکی و سلامت جامعه فراهم آورند. باشد که تا حد توان و بر اساس رسالت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سهمي در اين مسير تعالي برداريم.

 • پانزدهمين كنگره سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور

  ۹۳/۰۶/۱۱۹۳/۰۶/۱۴

  پس از برگزاری سیزده دوره ی موفق و پربار همایش کشوری دانش و تندرستی، در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود، برآنيم تا با استعانت از خداوند بزرگ، پانزدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور را برگزار نماییم. لذا از كليه محققين و پژوهشگران علاقمند به حوزه علوم پزشکی از سراسر ميهن عزيزمان دعوت بعمل مي آوريم تا با ارائه مطالب علمي و پژوهشي، محفلي براي هم اندیشی و توليد ايده هاي كارآمد در راستاي ارتقاي علوم پزشکی و سلامت جامعه فراهم آورند. باشد که تا حد توان و بر اساس رسالت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، سهمي در اين مسير تعالي برداريم.