ثبت نام داوران

قابل توجه داوران چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی
داورانی که اسامی آنها در سایت اعلام گردیده در صورتی که در سامانه همایشها ثبت نام نکرده اند نسبت به ثبت نام تا تاریخ 20 دیماه اقدام نمایند.