اعلام اسامی داوران غیرحضوری

پس از بررسي هاي كميته علمي، اسامي زير بعنوان داور چهاردهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی اعلام می گردد.